Standard - bostøtte medlemskap
Les dette før du melder deg inn:

Leieboerforeningen har over lang tid hatt en eksplosjonsartet vekst i nye medlemmer. Mange trenger juridisk bistand fra oss. Vi har for tiden mye lenger svartid på juridiske henvendelser enn normalt, men oppsigelser og utkastelser vil alltid bli prioritert. 

Ved å gå videre bekrefter du at vi kan kontakte deg på e-post med informasjon og medlemstilbud fra Leieboerforeningen.