Ikke dropp innboforsikring!
Brannmann i forgrunnen som ser ut mot flammende brann
Noen ganger går det galt. Da er det viktig å ha innboforsikring i orden.

Ikke dropp innboforsikring!

Forsikring er en måte å sikre seg økonomisk ved tap av eiendeler ved skade eller tap på et forsikringsobjekt. Innboforsikring er noe alle bør ha enten de leier eller eier bolig.

Innboforsikring dekker skader på innbo og løsøre ved skader og tyveri. Alle de store forsikringsselskapene tilbyr dette, men det er smart å søke litt rundt for å finne de gode tilbudene. Det er stor variasjon i priser og i betingelser, og det er viktig å lese vilkårene. Det billigste er ikke alltid best. Du kan sjekke de ulike forsikringsselskapene på www.finansportalen.no

Dersom du leier en bolig, er det utleier som forsikrer selve bygningen. Som leieboer trenger du en innboforsikring som dekker du eier.

Alle innboforsikringer ​dekker skade på innbo og løsøre ved:

  • Brann
  • Skade fra vann og væske
  • Tyveri og hærverk
  • Tyveri av barnevogn/sykkel

Innboforsikringen gir også:

  • Dekning ved tyveri eller skade på private ting
  • Dekning av penger ved ran og overfall.
  • Skade på eiendom og ting som følge av naturskade
  • Erstatning for matvarer i frys skadet ved utilsiktet temperaturstigning
  • Erstatning dersom du som privatperson pådrar deg et erstatningsansvar.
  • Utgifter til rettshjelp/juridisk bistand dersom du som privatperson eller personlig eier av en forsikret eiendom er part i en tvist.

Hvor mye skal innboet forsikres for?

Som hovedregel er det du som må bestemme forsikringssummen når du tegner en innboforsikring.

Det er derfor viktig at du tenker gjennom hvor store verdier du har i hjemmet ditt, slik at forsikringssummen du velger blir riktig. I noen tilfeller dekkes ikke dyre enkeltgjenstander fullt ut, men bare opp til en viss sum. Se nøye etter i vilkårene hva slags sumbegrensninger selskapet har, og om du bør tegne særskilt forsikring på enkelte gjenstander. Vær også klar over at det i alle forsikringsoppgjør blir trukket fra en egenandel. Dette gjøres for å sile ut småskader. Størrelsen på egenandelen varierer fra selskap til selskap. Det blir også foretatt aldersfradrag ved utbetaling. Beregningen varierer fra selskap til selskap.

Hva dekker innboforsikringen?

Mange tror at forsikringen dekker alle mulige slags skader, men slik er det ikke. Innboforsikringen dekker i utgangspunktet fysiske skader på ting, forårsaket ved brann, lynnedslag/elektrisk fenomen, vann/annen væske, tyveri/skadeverk og skadeverk.

Selskapene har imidlertid flere unntak i vilkårene fra angitt dekningsfelt (hva forsikringen i utgangspunktet dekker). I vilkårene finner du detaljerte regler både for hva som blir dekket og hva som er unntatt. Ta deg derfor tid til å lese forsikringsbeviset og vilkårene. Merk deg de viktigste bestemmelsene før det skjer noe.

Du kan sammenligne ulike forsikringsselskaper på finansportalen.no.

Sikringstiltak

Det er også viktig å merke seg de sikkerhetsforskrifter selskapet lister opp i vilkårene. En sikkerhetsforskrift er et påbud selskapene har tatt inn i vilkårene om at du skal sørge for bestemte sikringstiltak for at forsikringen skal ha full gyldighet. Som eksempler kan nevnes at dører og vinduer skal være forsvarlig lukket, sykkelen skal være låst og at du må ha godkjent røykvarsler og brannslukkingsutstyr.

Skjer det en skade og denne kan sies å ha sammenheng med brudd på en sikkerhetsforskrift, kan du risikere at erstatningen reduseres eller faller bort.

Erstatningsansvar som du pådrar deg som privatperson er i utgangspunktet dekket av ansvarsdelen på din innboforsikring. Det finnes imidlertid unntak også her, som for eksempel forsettlige handlinger og erstatningsansvar overfor nærmeste familie, så sjekk vilkårene nøye.

Ved skade

Har du fått en skade som du tror dekkes av forsikringsselskapet, må du raskt ta kontakt med selskapet for å finne ut om skaden dekkes av forsikringen. Du må fylle ut et skadeskjema. Forsikringsselskapet vil fortelle deg hva du skal gjøre videre i saken.

Husk at det nesten alltid er en egenandel ved å benytte forsikringen og dette innebærer at du ikke får dekket småskader. Mange som har fått frastjålet sykkelen sin har typisk opplevd at de ikke får noe igjen. Om du benytter forsikringen til å dekke en skade kan dette også føre til at egenandelen øker ved en senere skade eller at det koster mer å forsikre deg neste år.

Forsikringsselskapene benytter store ressurser på å avsløre forsikringssvindel. Hvis det blir avdekket at du har gitt falske opplysninger for å få ubetalt mer i forsikring, vil dette få alvorlige følger for deg. Du kan bli politianmeldt og du blir svartelistet slik at du ikke lenger får kjøpt forsikring. Forsikringsselskapene har en felles skadesentral hvor slike svindelforsøk blir registrert, så det hjelper ikke henvende deg til et annet selskap. Har du fått for mye utbetalt krever forsikringsselskapet dette tilbake.

Det hender også at forsikringsselskapet nekter å dekke skader eller at du synes tilbud om erstatning er for lavt. I slike tilfelle bør du ta kontakt med Forbrukerrådet for å finne ut hvilke rettigheter du har og evt hjelp til å klage.

Vær også klar over at innboforsikringer har en rettshjelpdel som dekker kostnader til juridisk bistand hvis du kommer i en tvist. Mange leieboere har på denne måten kunnet få hjelp av advokat i mer alvorlige konflikter med utleier.