Leieavtale og leieboerbibelen
Leieboerforeningens "Leiekontrakt for bolig" og "Rettigheter & plikter"
Også ikke-medlemmer kan få tilgang til vår populære leiekontrakt og håndbok i husleierett.

Leiekontrakt og håndbok i husleierett

Leiekontrakten er et viktig og sentralt dokument i alle leieforhold. Da er det viktig at den er utformet på en profesjonell og seriøs måte. Leieboerforeningens leiekontrakt benyttes i mange leieforhold over hele landet.

Leieboerforeningen har opp gjennom årene solgt mange tusen leiekontrakter. Sammen med Håndbok i husleierett, ofte kalt leieboerbibelen, vet man det meste av det man trenger å vite om leie.

Det er tre leiekontrakter som dominerer markedet. Det er leiekontraktene utgitt av Forbrukerrådet, Huseierne og Leieboerforeningen. Alle tre kontrakter regnes som balanserte - det vil si at de er tydelige og klare og ikke spesielt rettet inn mot å ivareta den ene av partenes rettigheter.

Trenger du en leiekontrakt og mange andre nyttige dokumenter/artikler knyttet til leie, har du nå tilgang til alt dette gjennom vårt nye digitale abonnementstilbud som gir deg tilgang til våre nettsider i en måned. Du kan laste ned alle dokumenter så mye og ofte du vil.

Abonnement er ikke et medlemskap, men det gir deg tilgang til innholdet bak betalingsmuren vår i en måned. Da kan du lese alle (+)artikler, laste ned leiekontrakt, håndbok, utflyttingsprotokoll og andre standarddokumenter samt mye annet nyttig. Abonnement koster kr 100,- og stopper automatisk etter en måned.

Er du medlem i Leieboerforeningen har du tilgang til dette og enda flere tilbud og tjenester. Som medlem støtter du også Leieboerforeningen i arbeidet for en tryggere og bedre leiesektor for alle. Også private utleiere kan være medlem i Leieboerforeningen, så lenge de ikke driver med utleie som næringsvirksomhet. Leieboerforeningen kan ikke bistå med juridisk rådgivning hvor det er en leieboer som er motpart.