Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?
E-postutkast med emne: Oppsigelse av leieforhold.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig.

Oppsigelse ved epost - gyldig eller ikke?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en lovendring for at en epostoppsigelse skal være gyldig. Samtidig presiserer departementet at en domstol kan komme til et annet resultat. Inntil en domstol tar stilling til dette er det derfor fortsatt uklart om en oppsigelse pr epost er gyldig eller ikke. KMDs uttalelse er likevel viktig.
Kjære leser!
For å fortsette må du ha et medlemskap og være innlogget. Logg inn
Ikke medlem?
Bli medlem