En bedre leiesektor
Cost Based Rent

28. jun. 2022

I Irland prøver de ut en modell med kostnadsbasert husleie som innebærer at den månedlige leien ikke blir fastsatt etter markedsprinsipper, men etter en utregning av de faktiske kostnadene.

Aarsmøte 22

24. jun. 2022

Etter årsmøtet i mai har Leieboerforeningen fått ny boligpolitisk plattform og nye vedtekter. Den digitale gjennomføringen fungerte bra for alle som deltok.

Bilde7

16. mai. 2022

I Oslo klarte Leieboerforeningen å samle en stor boligseksjon i årets 1. maitog. Det ble en flott og kraftfull markering.

Handlevogner I Bomiljøet På Rudshøgda Kopi

15. mai. 2022

Det ulmer ofte mellom eiere og leieboere i sameier, og noen går så langt som åmene at leieboere er negativt for bomiljøet! Dette kommer frem av en kartlegging Leieboerforeningen har har utført.

Bostotte

12. mai. 2022

Et statlig oppnevnt utvalg har sett på bostøtten og foreslår flere fornuftige endringer. Nå gjenstår det å se om regjeringen følger opp.

Beretning 22

03. mai. 2022

Årsmøte i Leieboerforeningen er 31. mai 2022. Her bestemmer medlemmene hva foreningen skal jobbe i årene som kommer. Møtet gjennomføres digitalt, så du kan delta uansett hvor du bor.

Stortinget

03. mai. 2022

Er det mulig å skape en mer rettferdig boligpolitikk? Det mener hvertfall SV som har levert inn et forslag som skal behandles av Stortinget i juni. Leieboerforeningen har kommentert forslaget.

Bjornarildgram 1

04. apr. 2022

En av Leieboerforeningens viktigste politiske saker er kampen for en ny husleielov. Nå vet vi mer om hva kommunalministeren mener om en lovrevisjon, og det virker ikke som om dette er prioritert.

Bilde1 (3)

24. mar. 2022

Leieboerforeningens boligpolitiske program er et viktig styringsdokument som forteller hva foreningen skal jobbe for å oppnå. Du inviteres til å komme med dine innspill til programmet.

ISHF

16. mar. 2022

International social housing festival 2022 går av stabelen i Helsinki, Finland i midten av juni. Arrangementet varer i fire dager og Leieboerforeningen tar med seg en gruppe kommunale beboere.

FRIVILLIG LBF

15. mar. 2022

I medlemsundersøkelsen 2022 spurte vi om det var interesse for å delta i frivillig arbeid i Leieboerforeningen. En stor gruppe svarte JA. Nå inviterer vi til idemøte om frivillig arbeid.

WB BOLIG2

13. mar. 2022

Mange straffedømte mister boligen når de er inne til soning. Etter løslatelse er en trygg og god bolig viktig for å kunne vende tilbake til et normalt liv.

Leigebuarmedverknad 17

23. feb. 2022

Kontraktsfornying, høge husleiger og dårleg vedlikeholdte bustadar er typiske tema som leigebuarar er opptekne av. Men kva med retten til å medvirke? Vi har skrive en ny rapport.

356389

17. feb. 2022

Boligmerket er et konsept for å kvalitetsmerke utleieboliger og sertifisere utleiere som Leieboerforeningen sammen med tre andre samarbeidspartnere lanserte i februar.