En bedre leiesektor
Micheile Henderson Zvprbbmt8qa Unsplash

30. aug. 2023

Studentmedlemskap øker fra 250 til 300 kroner fra 1. september for nye medlemmer. Standard medlemmer som mottar bostøtte kan du få redusert årskontingenten fra 400 til 300 kroner pr år.

Brandon Griggs Wr11kbab86u Unsplash

29. aug. 2023

Leieboerforeningen har skrevet en rapport om en ny modell for ikke-kommersielle utleieboliger. Rapporten er overlevert myndighetene og Husbanken har gitt midler slik at vi kan fortsette arbeidet.

Hll

28. aug. 2023

Husleielovutvalget ønsker innspill fra leieboere og andre til det pågående lovarbeidet. Lovutvalget har en egen hjemmeside hvor det er enkelt å komme med innspill.

Htu 110823

11. aug. 2023

Husleietvistutvalget mekler og fatter avgjørelser i leieforhold og er en viktig institusjon. Regjeringen har sendt på høring et forslag som vil svekke rettssikkerheten til leieboere.

kontrakt.jpg

01. aug. 2023

Leieboerforeningen søker etter nye studentmedarbeidere som kan jobbe én dag i uken fra høsten 2023, og som er fleksible til å trå til ekstra ved behov.

Lars 3 (1)

18. jun. 2023

Så er det avgjort hvem som skal sitte i husleielovutvalget. Leieboerforeningen er med. En positiv overraskelse at den profilerte boligforskeren Jardar Sørvoll ble valgt inn som leder av utvalget.

Jungwoo Hong Cyumacqmyvi Unsplash

16. jun. 2023

De høye leieprisene bør skremme alle, samtidig er ikke urimelig høy leie et uløselig problem.

1024Px Torggata, Oslo

15. jun. 2023

Norske leieboere har nesten ingenting vi skulle ha sagt, verken når det gjelder det individuelle boforholdet eller det å påvirke på systemnivå. Les om hvordan vi jobber for å endre på dette

1 Mai23

24. mai. 2023

Leieboerforeninga denne våren sett i gang ei satsing på å mobilisera medlemmane våre i bustadpolitiske spørsmål og ei styrking av medlemsdemokratiet i foreininga. Responsen frå medlemmane har vore god

Lars 3

23. mai. 2023

Snart begynner arbeidet med å fornye husleieloven. Leieboerforeningen kommer her med siste nytt om representanter og mandat. Leieboerforeningen vil ta medlemmer og andre inn i lovarbeidet.

Huske

24. apr. 2023

Leier du av Oslo kommune får du mye mer i bostøtte enn om du leier privat. Dette er en grov forskjellsbehandling av folk med lav inntekt. Det bidrar også til at den kommunale boligkøen blir lengre.

Skjermbilde 2023 1 Mai

24. apr. 2023

Snart er det 1. mai, og også i år markerer vi dagen med en tradisjonell 1. mai-frokost, paroler og appeller i Oslo på Leieboerforeningens lokaler i Borggata 2B.

Aarsmøte 22

24. apr. 2023

Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ. Her har medlemmene mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid, kontrollere og godkjenne beretning og regnskap og velge tillitsvalgte.