En bedre leiesektor
Bilde1 (3)

24. mar. 2022

Leieboerforeningens boligpolitiske program er et viktig styringsdokument som forteller hva foreningen skal jobbe for å oppnå. Du inviteres til å komme med dine innspill til programmet.

ISHF

16. mar. 2022

International social housing festival 2022 går av stabelen i Helsinki, Finland i midten av juni. Arrangementet varer i fire dager og Leieboerforeningen tar med seg en gruppe kommunale beboere.

FRIVILLIG LBF

15. mar. 2022

I medlemsundersøkelsen 2022 spurte vi om det var interesse for å delta i frivillig arbeid i Leieboerforeningen. En stor gruppe svarte JA. Nå inviterer vi til idemøte om frivillig arbeid.

WB BOLIG2

13. mar. 2022

Mange straffedømte mister boligen når de er inne til soning. Etter løslatelse er en trygg og god bolig viktig for å kunne vende tilbake til et normalt liv.

Leigebuarmedverknad 17

23. feb. 2022

Kontraktsfornying, høge husleiger og dårleg vedlikeholdte bustadar er typiske tema som leigebuarar er opptekne av. Men kva med retten til å medvirke? Vi har skrive en ny rapport.

356389

17. feb. 2022

Boligmerket er et konsept for å kvalitetsmerke utleieboliger og sertifisere utleiere som Leieboerforeningen sammen med tre andre samarbeidspartnere lanserte i februar.

Laa

20. jan. 2022

Vi har allerede så vidt begynt å se på dataene fra Medlemsundersøkelsen 2022. Dette er en gullgruve og takk til alle som har bidratt. Trekningen av 3 gavekort a kr 1000 er også gjennomført.

Bilde1 (2)

19. jan. 2022

Styret i Leieboerforeningen har vedtatt at årsmøte skal gjennomføres digitalt. Møtet gjennomføres i sanntid slik at medlemmene kan ta ordet og stemme over sakene når de legges frem.

Mennesker

13. jan. 2022

Utrolige 1 783 nyinnmeldte medlemmer er fasiten for 2021. Et skår i gleden er mange slettede medlemmer etter vedtektsendringer som ble innført i fjor.

Stortinget

20. des. 2021

Som følge av høye strømpriser er inntektsgrensene for å søke bostøtte utvidet. Har du tidligere fått avslag, kan du nå være i målgruppen. Du må raska på - første søknadsfrist er 31.12.21.

Bilde4

03. des. 2021

Byrådet i Oslo foreslo å kutte tilskuddene til Leieboerforeningen kraftig i 2022. Nå er de rød-grønne partiene enige om at det var et dumt forslag, og har rydda opp.

4

01. des. 2021

Det nystiftede lokallaget for kommunale leieboere i Oslo inviterte medlemmene til boligkonferanse 9.november. De omlag 30 beboerne et variert program og god mat.

Bilde1 (2)

11. nov. 2021

Oslo kommune foreslår dramatiske kutt i overføringen til Leieboerforeningen for 2022. Det vil få stor betydning for foreningens ulike aktiviteter om budsjettet ikke blir endret.

Fri Rettshjelp

11. nov. 2021

En rekke organisasjoner krever at regjeringen snarest tar grep og utarbeider en ny lov om fri rettshjelp. I dag er inntektsgrensene så lave at selv ikke uføre omfattes av ordningen.

Kontrakt Og Bok

07. nov. 2021

Vår populære leiekontrakt og håndbok i husleierett er også tilgjengelig for ikke-medlemmer.